Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7705-7799 7037-1212
НүүрМэдээҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ЦАХИМЖУУЛАХ АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ.

ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ЦАХИМЖУУЛАХ АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ.

Тус хэлтэс нь төрийн байгууллагуудаас анх удаа орчин үеийн дэвшилтэт технологи ашиглан гар ажиллагаа бүхий илүү процессыг халж байгууллагын үндсэн хөрөнгийг цахимжуулах ажлыг эхлүүллээ.👍
Ингэснээр хагас бүтэн жилийн хөрөнгийн тооллогыг цахимаар хийх бөгөөд төрийн өмчийн хадгалалт, хамгаалалт сайжирч, байцаагч ажилтнуудын ажлын ачаалал буурч, хэмнэсэн цаг хугацааг илүү үр дүнтэй бүтээмжийг бий болгох, цаасны хэрэглээг бууруулах зорилготой.✅