Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7705-7799 7037-1212
НүүрМэдээХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ ЗОРИЛГО БҮХИЙ ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭН ТЭДЭНД ЭЭЛТЭЙ ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЖ, ОЙР ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭВТРҮҮЛЛЭЭ

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ ЗОРИЛГО БҮХИЙ ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭН ТЭДЭНД ЭЭЛТЭЙ ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЖ, ОЙР ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭВТРҮҮЛЛЭЭ

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 4770 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байдаг. Тэдгээр иргэдэд төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ энгийн иргэдтэй адил түвшинд хүрч үйлчлэх үүднээс “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй төрийн цахим үйлчилгээ төсөл”-ийг хэрэгжүүллээ.
Шинээр хэрэгжүүлсэн төслийн хүрээнд байгууллагынхаа гадна үүдээр орох налуу замыг засварлан мөн дотор орчныхоо тохижилтыг тулгуур эрхтэний болон харааны, сонсголын гээд тусгай хэрэгцээт иргэддээ зориулан шинээр тохижилтын ажлыг МОМО ХХК гүйцэтгэлээ.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчилгээ авахдаа заавал хэн нэгний туслалцааг авахгүйгээр өөрсдөд нь зориулсан замаар орж гарч, өрөө тасалгаанд орохдоо номер дугаар, хаягийг нь брайлиар уншин, хурал зөвлөгөөнд оролцохдоо ч бусдын адил индэр дээр төвөггүй гарч илтгэл, лекц танилцуулах боломжтой болсноос гадна ариун цэврийн өрөөг ашиглахад хялбар болсонд талархалтай байна.

Даатгуулагчдад үзүүлдэг бүхий л үйлчилгээг хэрхэн авах талаарх болон бусад шаардлагатай мэдээллийн цахим, видео танилцуулгыг дохионы хэлмэрчийн тайлбартайгаар бэлтгэн үйлчилгээний зааландаа ил байршууллаа.
Дархан хотын 60, 61 жилийн ой, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 60 жилийн ойн хүрээнд иргэд, даатгуулагчдадаа ээлтэй олон үйл ажиллагааг тус хэлтсээс зохион байгуулж байгаагийн нэг нь аймгийн Засаг даргын дэмжлэгээр хэрэгжин өнөөдөр /2022.10.20/ олон нийтэд танилцуулсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан энэхүү төсөл юм.